Vállalatfelvásárlások bejelentési kötelezettsége

Adequit on Medium
2 min readJan 4, 2021

A kisebbik küszöbérték 500 millió forintról egymilliárdra emelkedett, így jelenleg az alábbi mindkét küszöbérték meghaladása esetén szükséges a vállalatfelvásárlás bejelentése a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH):

  • az érintett vállalkozáscsoportok (tipikusan két vállalkozáscsoport érintett, az eladóé és a vevőé) együttes árbevétele a tizenötmilliárd forintot meghaladja, és
  • az érintett vállalkozáscsoportok közül legalább kettőnek az árbevétele egymilliárd forint felett van.

Az árbevétel számítása során a magyarországi árbevétel irányadó.

Ezzel egyidejűleg azonban bevezetésre került egy feltételes bejelentési kötelezettség is, méghozzá jelentősen alacsonyabb árbevételi küszöbértékkel. Ez esetben szintén két feltétel vizsgálandó, ezek közül csak az egyik vonatkozik árbevételre, a másik feltétel mérlegelést igényel, a következőképpen:

  • az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele az ötmilliárd forintot meghaladja, kivéve
  • ha nyilvánvaló, hogy a felvásárlás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

Másképpen fogalmazva, kötelező a bejelentés akkor is, ha az érintett vállalkozáscsoportok együttes magyarországi árbevétele az ötmilliárd forintot meghaladja, akár úgy, hogy például a vevő majd csak a felvásárlással lép be a magyarországi piacra, így itteni árbevétele még nincs is. A kivétel a bejelentési kötelezettség alól az az eset, ha nyilvánvaló, hogy a felvásárlás nem jár verseny csökkenésével, vagy a verseny csökkenésének a veszélyével.

Mivel ez esetben nincs automatikus bejelentési kötelezettség, így a felvásárlás bejelentés nélkül is végrehajtható, azonban a GVH utóbb dönthet úgy, hogy a felvásárlást megtiltja és kötelezi a feleket az eredeti állapot helyreállítására, vagy a felvásárlás hátrányos hatásainak kiküszöbölése érdekében más megfelelő kötelezettséget írhat elő.

A GVH ezen utólagos vizsgálatát a felvásárlást követő 6 hónapon belül indíthatja meg.

Változatlan azonban, hogy az érintett résztvevők árbevételének a számítása során az eladót és az eladó által irányított más vállalkozásokat figyelmen kívül kell hagyni.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy alkalmazandó-e a feltételes bejelentési kötelezettség, a kockázatokat csökkentheti, hogy a felvásárlás formális bejelentését megelőzően az érintett vállalkozások ez esetben is előzetes egyeztetést kezdeményezhetnek a GVH-val.

A bejelentés kézhezvételét követő 8 napon belül a GVH vizsgálója döntést hoz, amely alapján

  • elrendeli a felvásárlás részletes vizsgálatát formális versenyfelügyeleti eljárásban, vagy
  • amennyiben nem lát a vizsgálat elrendelésére okot adó körülményt, akkor erről a tényről hatósági bizonyítványt ad ki a bejelentőnek.

Ilyen formán tehát a bejelentés akár 8 napon belül elintézésre is kerülhet, és ez esetben a bejelentésért fizetendő díj is megáll egymillió forintból.

Amennyiben pedig a két eljárás kombinálódik, és előzetes egyeztetés előzi meg az utóbb hatósági bizonyítvány kiállításával záruló eljárást, akkor a GVH közleménye szerint akár a bejelentés kézhezvételétől számított 1–2 munkanapon belül megtörténhet a hatósági bizonyítvány kiállítása.

Tekintse meg további oldalainkat amennyiben vállalkozást eladna, vagy vállalkozást venne, illetőleg a Standard platformon meghirdetett eladó cégek között keresne, vagy akár többet megtudna a Private platform működéséről.

Originally published at https://uzletresz.com on October 4, 2021.

--

--

Adequit on Medium
0 Followers

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek