Eladó általi finanszírozás — hogyan is működik ez?

Különösnek hangzó fogalom, amely mégis egy praktikus megoldást takar, és könnyen lehet, hogy éppen ezen múlik, hogy eladó és vevő megtalálja a közös pontot a cégadásvétel során.

Cégeladás esetén a vételár finanszírozásának két alapvető forrása a vevő tőkéje és az általa igénybe vett külső finanszírozás.

Amennyiben a cégvásárláshoz az így rendelkezésre álló forrás kevesebb mint a vételár, akkor szerephez juthat az eladó általi finanszírozás, amelynek praktikus formája a vételár részletekben történő megfizetése néhány sajátossággal.

Ez esetben az eladó vállalkozás tulajdonosa később jut hozzá a vételárhoz, és ebben az értelemben finanszírozza a vevő cégvásárlását.

Mivel ez a részletfizetés időtartamára továbbra is egymáshoz köti az eladó vállalkozás tulajdonosát és a vevőt, ezért van néhány alapvető kérdés, amelyeket a felek rendezniük kell.

  • A még hátralévő és részletekben fizetendő vételárrész összegét vagy az egyes részletek időzítését befolyásolja-e a vállalkozás későbbi jövedelmezősége, a cégben a törlesztésre rendelkezésre álló szabad cash flow?
  • A hátralékos vételár szokásos biztosítéka maga az eladó vállalkozás maga, vagy a vállalkozás egyes eszközei. Körültekintést érdemel annak biztosítása, hogy a jövedelemtermelő tevékenység és szerződésállomány benne is maradjon a cégben ezen idő alatt.
  • Amennyiben a vevő nem tudná fizetni a részleteket, úgy az eladó végső soron jogosult visszavásárolni a cégét. Természetesen ez az egyik fél által sem preferált végkifejlet. Előre meg kell azonban abban is állapodni, ha erre mégis sor kerülne, akkor a vállalkozás időközbeni értéknövekedése vagy esetleges értékcsökkenése befolyásolja-e a visszavásárlási árat!

Miként az earn-out megoldás, úgy az eladó általi finanszírozás esetén is történik kifizetés, a kettő között azonban vannak érdemi különbségek.

Még akkor is, ha az eladó az egyes részletek után kiköt némi kamatot, maga a részletfizetési konstrukció úgy tűnhet, hogy egyértelműen a cégvásárló érdekét szolgálja.

Valójában azonban előfordulhat, hogy éppen ez megoldás ad annyi rugalmasságot, ami lehetővé teszi, hogy az eladó cég tulajdonosa több érdemi ajánlat közül is válasszon, vagy hogy a cégadásvétel egyáltalán létre tudjon jönni, a cég eladása egyáltalán meg tudjon történni. Sőt, azáltal hogy az eladó enyhít a vevő finanszírozásának keretein, könnyen előfordulhat, hogy az eladó végeredményben magasabb eladási árhoz jut hozzá, mintha ragaszkodna az azonnali teljes összegű vételárhoz.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben az eladás folyamatához szakértő segítséget venne igénybe!

Originally published at https://uzletresz.com.

--

--

--

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adequit on Medium

Adequit on Medium

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

More from Medium

Introducing the BankRoll Bulls Club

How Objects Behave

𝐌𝐔𝐑𝐃𝐄𝐑 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐊𝐄.

5 REASONS TO STAKE YOUR $SCRT WITH STAKE-EASY