Earn-out — kifizetés a cégeladás után is

Hogyan részesedhet a már eladott cégének az eredményéből?

Vevő számára a cégvásárlás számos kockázattal jár. Ezek egy része abból fakad, hogy az eladó vállalkozás meg tudja-e őrizni addigi bevételszerző képességét és legalább fenn tudja-e tartani addigi eredményességét a cégadásvételt követően is.

Ez különösen akkor kerül előtérbe, amikor

  • az eladó-cégalapító, vagy a menedzsmentben napi szinten tevékenykedő tulajdonostársak távozása nehezen megbecsülhető kihatással jár az eladó vállalkozás üzletmenetére

Ezeket a kockázatokat mérsékelheti az earn-out megoldás.

Látszatra ez hasonló lehet az eladó általi finanszírozáshoz:

  • Azonban eltérő cél szolgál: earn-out megoldás esetén a vételár összegét kiigazítják a felek az eladó vállalkozás későbbi eredményessége függvényében, vagy még inkább abban a formában jelenik meg, hogy az eladó a vételáron felül meghatározott ideig további kifizetést kap a cégből, amennyiben az a megállapodott jövedelmezőséget eléri vagy más mutatószámot teljesít.

Annak megítélését hogy milyen összegű earn-out jár az eladónak, azt a felek számos mutatószámhoz köthetik. Noha kézenfekvőnek tűnik az eredményességhez, vagy a teljes vállalkozás adózott eredményéhez kötni, célszerűbb ennél némileg objektívebb mutatót alapul venni, és mondjuk a bevételhez vagy az ügyfélszerződések számának alakulásához kötni.

Vevő oldaláról egyértelmű a konstrukció előnye, hiszen csökkenti a cégvásárlás kockázatát azáltal, hogy kevesebbet kell fizetnie, ha a cég működése nem az elképzeléseinek és várakozásainak megfelelően alakul.

Az eladó oldaláról nézve pedig az eladó végeredményben magasabb eladási árhoz juthat hozzá a cégeladás eredményeképpen, hiszen a vevő könnyebben kötelezi el magát egy végeredményében magasabb összeg mellett, ha azt csak akkor kell kifizetnie ha van miből: mert a cég eredménye fedezet ad rá.

Ha pedig a kérdés nem pusztán a jelenlegi üzletmenet fenntarthatósága, hanem a vállalkozás ígéretes tervekkel is rendelkezik, amelyek sikere azonban a jelenben még korántsem vehető biztosra, és így nem lenne kellő mértékben érvényesíthető a vételárban, akkor az earn-out alkalmazása a célszerű megoldás arra, hogy az eladó részesedjen a jövőbeni értéknövekedésből, egyúttal a vevő felé mutassa a bizalmát az eladó vállalkozás sikerességében.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben az eladás folyamatához szakértő segítséget venne igénybe!

Originally published at https://uzletresz.com.

--

--

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adequit on Medium

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek