Cégutódlás — mit is jelent ez?

Adequit on Medium
4 min readSep 22, 2020

A cégutódlás azt a folyamatot ragadja meg, amelyben a családi vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője átadja a vállalkozás vezetését, tipikusan a vállalkozás tulajdonának átruházásával egyidejűleg. A cégutódlás kiinduló oka számos lehet, csakúgy mint a megvalósítás formája. Ebben az értelemben a cégutódlás a generációváltás esetéhez képest tágabb kört foglal magában.

A cégutódlás — különösen német nyelvterületen — egy relatíve gyakran használt fogalom, nincs azonban egységes meghatározása. Számunkra az IfM Bonn (Középvállalkozás Kutató Intézet, Bonn) által is használt cégutódlás fogalom tűnik a legpraktikusabbnak, így ezt vesszük alapul.

A kiindulópont maga a családi vállalkozás abban az értelemben, hogy a vállalkozás tulajdonának többségi része felett egy magánszemély önállóan vagy családtagjaival együtt rendelkezik, és egyúttal a vállalkozás irányítását is ez a magánszemély illetve családtagjai látják el. Röviden megfogalmazva tehát a tulajdon és az irányítás a tulajdonos-ügyvezető kezében összpontosul.

Cégutódlás során ez a tulajdonos-ügyvezető átadja a vállalkozás irányítását. Ez jellemzően együtt jár az tulajdon átruházásával is.

Az átadásnak számos oka lehet. A leggyakoribb természetesen az életkor, de emellett baleset, családtag betegsége, haláleset, vagy egyszerűen a napi üzlettől való visszavonulás igénye. A közös ezekben, hogy az ok az ügyvezető-tulajdonos személyével függ össze.

A cégutódlásnak három, egymástól sok szempontból eltérő formáját (esetkörét) szokás megkülönböztetni az alapján, hogy a vállalkozás utódlása:

Ennek megfelelően a cégutódlás lefedi azt az eset is, ahol:

  • a következő generáció, vagy a tágabb hozzátartozói körből már a cégben aktív szerepet vállaló veszi át a vállalkozást
  • a meglévő menedzsment egy vagy több tagja veszi át a többségi tulajdont és az irányítást menedzsment általi kivásárlás keretében, vagy
  • külső vevő piaci áron és feltételekkel vásárolja meg a vállalkozást.

Egyfajta közbenső megoldás, amikor a tulajdonos-ügyvezető átadja az irányítást egy kívülről hozott (külső) ügyvezetőnek, miközben a tulajdont időlegesen megtartja. Amennyiben az új ügyvezető bizonyítja az alkalmasságát a vállalkozás vezetésére, akkor megnyílik a lehetősége management buyout konstrukcióra, vagy pedig a tulajdonos kihasználhatja azt, hogy a tulajdonostól elkülönült (független) menedzsment, amely a cégeladást követően is a cégben marad, az csökkenti a vállalkozás vevőjének a kockázatát, így az elkülönült menedzsmenttel rendelkező cég magasabb értékkel rendelkezik, és számottevően piacképesebb cégeladás során.

Ezen felül további ismérvek is meghatározhatóak például az alapján, hogy a cégutódlás tervezett, vagy nem tervezett módon történik meg, ingyenesen vagy ellenérték fejében, egy lépésben vagy esetleg egy többlépcsős folyamat eredményeképpen, a vételár kiegyenlítése egy összegben vagy több részletben történik.

A generációváltás sem rendelkezik egységes meghatározással. A gyakorlatban azonban a vállalkozásnak a család következő generációja részére való átadásaként szokás érteni, amely a családi ellenőrzés fenntartását biztosítja, és ahol az átadás ismerve az átadó életkora, mint kiváltó ok. Ebben az értelemben a generációváltás a cégutódlás tágabb fogalmán belül egy speciális helyzetet jelöl.

Noha Magyarországon is számos előremutató kutatás és reprezentatív felmérés történik, például a Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ keretein belül, azonban Németországban nagyobb adatmennyiség áll a kutatók rendelkezésre.

18 ottani kutatás eredményének az összegzése alapján a cégutódlások fele családon belül történik, nagyjából 20%-a cégen belül, míg nagyságrendileg a cégutódlások harmada valósul meg külső befektetőnek való értékesítés által. Feltételezhetőleg ezek az arányok Magyarországon is hasonlóak.

A cégutódlás szimpatikus, mert kellően tág fogalom ahhoz, hogy önmagában lefedje azt a nagyon is életszerű helyzetet, amellyel évre-évre számos alapító-tulajdonos-ügyvezető szembesül: átadja családon belül a vállalkozást arra alkalmas személynek, vagy adja el külső vevőnek, vagy pedig fokozatosan háttérbe vonulva átadja az irányítást a cég már meglévő és bizonyított menedzsmentjének. Ha pedig a cégutódlás nem tud megtörténni, akkor praktikusan a végelszámolás marad.

Emelett a cégutódlás egy semleges, leíró jellegű fogalom, amelyhez nem kapcsolódik olyan érzelmi töltés, mint amelyet a generációváltás tud hordozni.

A cégutódlás mindhárom formája esetén rendelkezésre állunk célszerű szolgáltatásokkal, magunk illetve közreműködő partnereink révén.

Családon belüli átadás esetén a hangsúlyt inkább a cégutódlási folyamat (generációváltás) előkészítésére és lebonyolítására érdemes helyezni.

Cégen belüli átadás esetén a felek között jellemzően hosszú évek alatt kialakult bizalom az üzleti feltételekben való megállapodást nagyban segítheti, azonban a felek szempontjait és érdekeit kellő alapossággal kezelő cégátadás dokumentáció nem megkerülhető.

Amennyiben a cégeladás külső vevő, szakmai vagy pénzügyi befektető részére történik, úgy az eladó vállalkozás méretéhez igazodó szolgáltatáscsomaggal a Standard, illetve Private cégértékesítési platformunk igénybevételét ajánljuk.

Tekintse meg további oldalainkat amennyiben vállalkozást eladna, vagy vállalkozást venne, illetőleg a Standard platformon meghirdetett eladó cégek között keresne, vagy akár többet megtudna a Private platform működéséről.

Originally published at https://uzletresz.com on December 22, 2020.

--

--

Adequit on Medium
0 Followers

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek