Cégutódlás helyzete Németországban

A cégutódlás még olyan fejlett gazdaságban is gyakran nehéz folyamat, mint Németország. A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara beszámolója szerint rekordszámban keresik fel cégutódlást segítő tanácsadását, sokan úgy, hogy még nem találták meg a vállalkozásukat átvevő személyt. Érdemes ezért kellő időben elkezdeni a felkészülést a vállalkozás átadására.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) a napokban tette közzé cégutódlási jelentését az 2019-es évről. Alábbiakban ennek főbb megállapításaiból válogattunk.

A DIHK cégutódlást segítő tanácsadásán résztvevő cégtulajdonosok 48%-a a tanácsadás kezdetekor még nem találta meg az utódját a cégnél, vagyis nehézséggel szembesült ennek során.

A tulajdonosok számára természetesen sokszor nem könnyű a hosszú évek munkájával létrehozott vállalkozást feladni. Bizonyára számos magyarországi cégtulajdonos is magára ismer abban, hogy a DIHK kimutatása szerint a németországi vállalkozók 38%-a számára érzelmi nehézséget okoz az életművük átadása, így ez korántsem egyedi jelenség.

Feltehetőleg ezzel is összefüggésben áll, hogy a DIHK számítása szerint a cégtulajdonosok 43%-a a cégeladási folyamat kezdetén túlzott eladási árat határoz meg. Eközben a potenciális cégutódok számára a vételár előteremtése jelentős pénzügyi kihívás — 39%-uk számára ez nehézséget jelent, még ebben a rekord alacsony kamatkörnyezetben is.

A DIHK azt ajánlja, hogy legkésőbb a cégutódlás tervezett időpontja előtt három évvel célszerű elkezdeni a felkészülést a cégutódlásra külső szakértő bevonásával. Természetesen ez még Németországban is a kivétel, és legfeljebb az esetek negyedében kezdődik el ennyire korán és tudatosan a felkészülés az eladó vállalkozás átadására.

Lassítja a folyamatot, hogy a cégtulajdonosok 31%-a egy bizonyos ponton a halasztás mellett dönt, kedvezőbb ajánlatra várva. Ebben az időszakban jellemzően háttérbe szorul a vállalkozás továbbfejlesztése, amely nyomást gyakorolhat annak hosszú távú versenyképességére.

A DIHK a potenciális vevők mintegy negyedénél azonosított hiányosságot a vállalkozás továbbviteléhez szükséges képzettségben. Noha egy már működő üzletmenet átvétele jelentősen csökkenti az átvevő kockázatát, azonban azt is jelenti, hogy az átvétel időpontjában az utódnak már rendelkeznie kell a vállalkozás működtetéséhez szükséges vállalkozói és vezetői képességekkel.

Többek között az utód betanulásának biztosítása érdekében javasolja a DHIK, hogy az átadás időpontját megelőzően legkésőbb 12 hónappal kezdődjön meg az átadási folyamat a kiválasztott vevővel, amely érdeke nemcsak az új tulajdonosnak, de a munkahelyük megőrzésében érdekelt munkavállalóknak is.

A DHIK teljes 2019-es évről szóló cégutódlási jelentése az alábbi linken olvasható német nyelven: DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2019.

Az uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál alkalmas platform arra, hogy a visszavonulást tervező és cégüket átadni kívánó cégtulajdonosok, valamint a potenciális átvevők egymással felvegyék a kapcsolatot.

Originally published at https://uzletresz.com on July 12, 2020.

--

--

--

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adequit on Medium

Adequit on Medium

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

More from Medium

How the net is converting your brain

CS 371P Spring 2022 #9: Anya Uwakwe

CS 373 Spring 2022: Swapnil Shaurya

Dash vs. Greensboro: Game #54 Preview